EN DESEÑO, DESENVOLVEMENTO E COMERCIALIZACIÓN DE

VIDEOXOGOS

ITINERARIOS FORMATIVOS

TÉCNICO

Telecomunicacións, Informática, Matemáticas, Física, Intelixencia Artificial e outras enxeñarías.

OPTATIVAS RECOMENDADAS
  • Programación para videoxogos
  • Programación avanzada para videoxogos
  • Rendemento e optimización de videoxogos
  • Desenvolvemento para dispositivos móbiles
  • Videoxogos 2D
  • Captura de movemento
  • Simulación
  • Intelixencia Artificial
  • Xogos serios
 •  
SAÍDAS PROFESIONAIS
  • Game developer
  • Especialista en programación de gráficos
  • Especialista en programación de IA
  • Especialista en programación de interfaces
  • Especialista en programación de físicas

ARTÍSTICO

Belas Artes, Deseño Gráfico, Comunicación Audiovisual, Arquitectura etc.

OPTATIVAS RECOMENDADAS
 • Arte de concepto I – Personaxes
 • Arte de concepto II – Contornas
  • 2D:
   • Videoxogos 2D
  • 3D:
   • Arte de concepto I – Personaxes
   • Arte de concepto II – Contornas
   • Modelado e animación 3D para videoxogos I
   • Modelado e animación 3D para videoxogos II
   • Modelado de personaxes I – Xeometría
   • Modelado de personaxes II – Materiais
   • Animación de personaxes
SAÍDAS PROFESIONAIS
 • Artista conceptual
 • Artista técnico
 • Especialista en modelaxe
 • Especialista en texturado
 • Especialista en animación

COMUNICACIÓN E MÁRKETING

Márketing, Comunicación, Publicidade, Administración e Dirección de Empresas etc.

OPTATIVAS RECOMENDADAS
Este máster conta con materias específicas de comunicación, empresa e márketing que son obrigatorias para todo o alumnado:
 • Márketing estratéxico de videoxogos
 • Desenvolvemento de produtos e marcas de videoxogos
 • Márketing operativo de videoxogos
 • Empresa e emprendemento
 • Aspectos xurídicos do desenvolvemento de videoxogos
Algunhas optativas recomendadas:
 • Xogos serios
 • Videoxogos 2D
 • Arte de concepto I – Personaxes
 • Arte de concepto II – Contornas
SAÍDAS PROFESIONAIS
 • Especialista en deseño UX e de monetización
 • Intelixencia de negocio e analista de datos
 • Márketing
 • Comunicación en RRSS

MÁIS INFORMACIÓN

O MÁSTER NA UDC

Que é? Por que estudar esta titulación?

INFORMACIÓN DETALLADA

Obxectivos, saídas profesionais, planificación, profesorado e accións de mobilidade para o estudantado.

ADMISIÓN

Perfil recomendado, requisitos de acceso, prazos, criterios e procesos de admisión, bolsas e axudas.

APOIO E SERVIZOS

Formación complementaria, aloxamento e servizos, actividades deportivas e culturais e participación na vida universitaria.

RESULTADOS

Garantía de calidade, comisións, resultados da titulación e traballo de fin de máster.

PLANIFICACIÓN DOCENTE, HORARIOS E CALENDARIO DE EXAMES

Lista de admitidos, planificación docente e horarios por cursos, calendario de exames, traballo de fin de máster e datas de solicitude de avaliación por compensación.

VIDA UNIVERSITARIA

Historia e atractivos da cidade de Ferrol.

CAMPUS INDUSTRIAL DE FERROL

Actualidade, convocatorias e axudas.

FORMULARIO DE CONTACTO

Queres formar parte da industria dos videoxogos? Infórmate.