POLÍTICA DE PRIVACIDADE

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que, mediante o enchemento do presente formulario, os seus datos persoais quedarán incorporados e serán tratados nun ficheiro automatizado denominado ………nome do ficheiro……, titularidade de ………nome do Responsable do ficheiro……….. coa finalidade de poder xestionar a súa solicitude, así como para manterlle informado de futuras promocións, noticias e novidades relacionadas co sector. ………nome do Responsable do ficheiro……….. comprométese a tratar de forma confidencial os datos de carácter persoal facilitados e a non comunicar ou ceder dita información a terceiros. Vostede poderá de forma libre e voluntaria facilitar a información que se lle pide nos formularios salvo nos campos que aparecen como obrigatorios. A non introdución da información solicitada como obrigatoria poderá ter como consecuencia que non poida atenderse a súa solicitude. Á súa vez, e en virtude do establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio electrónico ………nome do Responsable do ficheiro…… informa que poderá utilizar as direccións de correo electrónico facilitadas, para remitirche información acerca dos seus produtos e servizos, avisos e ofertas e, en xeral, información de carácter comercial de interese relativa á actividade da empresa. Así mesmo, informámoslle da posibilidade que ten de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal de forma presencial nas oficinas de …nome do responsable dos ficheiros…. , acompañando copia de DNI, ou ben mediante correo postal dirixido a: ……………(dirección para exercicio de dereitos ARCO)………….